Pandangan Adnin Armas, M.A Tentang RUU-KKG

Pandangan Adnin Armas, M.A Tentang Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG).

Pandangan DR. Adian Husaini Tentang RUU-KKG

Pandangan DR. Adian Husaini Tentang Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG).